ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา